Překlady technických a odborných textů

 

Kontakt:

Rovná 1385

Nové Město nad Metují

549 01

 

Tel: 608 319 437

 

E-mail:

LangerP@seznam.cz

 

 

OBSAH:

Jak zadávat překlady?

Ceník 2011-2012

Dodací podmínky

 

 

Nabízím překlady z/do anglického jazyka, se zvláštním zaměřením na:

Na těchto stránkách najdete kompletní informace o způsobu zadávání překladů, cenách, dodacích podmínkách, dále reference od dosavadních zákazníků a mnoho dalšího.

Jak zadávat překlady?

Pokud potřebujete přeložit anglický text do češtiny nebo český text do angličtiny, vždy mě, prosím, nejprve kontaktujte telefonicky nebo E-mailem.

V případě E-mailu uveďte i jiný než E-mailový kontakt, nejlépe telefon.

 

Při prvním kontaktu se domluvíme o předběžném termínu a ceně provedení překladu.

K tomu potřebuji vědět:

1.   Přibližný rozsah textu – Pokud je text v elektronické podobě, je ideální, pokud zjistíte počet znaků (např. pomocí funkce „počet slov“ v MS WORD). Pokud máte text k dispozici pouze na papíře, stačí uvést počet stran a jejich přibližnou hustotu, popř. řádkování.

2.   Charakter textu, jeho přibližný obsah (návod, korespondence, smlouva) a obor (strojírenství, elektronika, počítače)

3.   Účel použití textu (zda je určen pouze pro informativní účely či např. pro publikování)

Dále při prvním kontaktu dohodneme způsob předání podkladů, způsob předání překladu a platebním podmínky.

Spolu s podklady vždy prosím zašlete písemnou objednávku. Nemusí být nijak komplikovaná, stačí „objednávám překlad textu XY“ a nacionále firmy.

Po obdržení podkladů může dojít k upřesnění ceny, termínu dodání, popř. výjimečně i k úplnému odmítnutí zakázky (např. v případě, kdy je překlad zcela mimo mojí odbornou způsobilost).

Po vypracování překladu Vám jej dohodnutým způsobem zašlu zpět.

Současně Vám zašlu fakturu a budu očekávat její proplacení v dohodnutém termínu.

Celý postup, takto do detailu popsaný, vypadá sice hrozivě, nicméně může být dílem několika okamžiků. Příkladem může být telefonát typu:

Zákazník:    Deset stran do pátku, stihnete to?

Já:              Jestli nejsou moc hustě psané, tak ano.

Zákazník:    Tak já to pošlu mejlem, koukněte na to a zavolejte mi.

 

Ceník překladatelských služeb

pro rok 2011-2012

Překlad z angličtiny do češtiny:

Překlad z češtiny do angličtiny:

běžný text

168,- Kč

běžný text

189,- Kč

odborný technický text v oboru stavebních strojů nebo výpočetní techniky

179,- Kč

odborný technický text v oboru stavebních strojů nebo výpočetní techniky

196,- Kč

odborný technický text v jiném oboru

189,- Kč

odborný technický text v jiném oboru

199,- Kč

obchodní korespondence, jednoduché smlouvy

196,- Kč

obchodní korespondence, jednoduché smlouvy

199,- Kč

právnické texty

199,- Kč

právnické texty

235,- Kč

korektura textu

20,- až 50,- Kč

korektura textu

20,- až 50,- Kč

Telekomunikační poplatky, diskety apod.

dle skutečných nákladů

První výtisk textu je na požádání zdarma

Další výtisk textu, cena za tiskovou stranu A4

5,- Kč

Všechny sazby jsou stanoveny na 1 normostranu textu (60 úhozů na řádek, 30 řádků na stránku; popř. 1500 znaků)

 

 

Všeobecné dodací podmínky


Zadávání překladů:

Podklady pro překlad lze předávat osobně, poštou, faxem nebo E-mailem (LangerP@seznam.cz). Podklad musí být psán čitelně. V případě, že je požadován překlad pouze určité části textu, je nutné jasně označit, které části se mají překládat. Pokud není dohodnuto jinak, je při předání překladu vyžadována písemná objednávka.

Forma předávání překladů:

Hotové překlady jsou předávány zadavateli standardně v elektronické podobě, na přání též vytištěné. Standardní součástí překladu je pouze jednoduché formátování textu. Náročnější formátování (popř. dodržení formátu podkladu) není vždy možné - pouze na základě dohody a event. za příplatek.

Kalkulace ceny:

Cena překladu vychází z výše uvedeného ceníku. Počet normalizovaných stran se zjišťuje z počtu znaků v souboru (počet znaků : 1500 = počet normostran).

Platební podmínky:

Dle vzájemné dohody zadavatele a překladatele. Není-li dohodnuto jinak, platby bankovním převodem na běžný účet překladatele se splatností 14 dní od data vystavení faktury. U nových zákazníků může být vyžadována platba předem.

Překladatel vždy s překladem předá zadavateli i fakturu s detailním rozpisem. Překladatel není plátcem daně z přidané hodnoty.

Záruční podmínky:

Překladatel ručí za správnost překladu a správnost kalkulace ceny maximálně do výše ceny překladu. Překladatel neručí za jakékoli následné škody vzniklé zadavateli z důvodu chybného překladu, neručí za chyby vzniklé vinou zadavatele (nečitelný text, nejasné a dvojsmyslné formulace apod.). Reklamace je nutné uplatnit písemně neprodleně poté, co byly zjištěny, nejdéle však do 6 měsíců od předání hotového překladu.

Autorská práva k překladu:

Autorská práva k překladu přecházejí na zadavatele překladu, zadavatel je oprávněn nakládat s překladem zcela volně. Překladatel má vždy za to, že autorská práva k překládanému textu má zadavatel a neručí za případné narušení autorských práv třetích osob.

 

 

© 2004-2012 Ing. Pavel Langer, překladatel